POZDRAVLJENI

Oddelek za prevajalstvo je del Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. S pedagoškim delom je začel v študijskem letu 1997/98, po triletnih pripravah v okviru mednarodnega projekta TEMPUS.

Leta 2004 je bil po predhodnem preverjanju kvalitete poučevanja in ocenjevanja prevajanja in tolmačenja ter kvalitete diplomantov in diplomantk sprejet v mednarodno združenje visokošolskih ustanov, ki poučujejo prevajanje in tolmačenje na visokošolskem nivoju CIUTI. Oddelek je tako postal po Karlovi univerzi v Pragi edina institucija iz srednje in vzhodne Evrope, ki je izkazala zahtevano kvaliteto.

Junija 2005 je Oddelek postal polnopravni član mednarodnega konzorcija EMCI (European Masters in Conference Intepreting), ki sta ga ustanovili službi za tolmačenje pri Evropski komisiji in Evropskem parlamentu. Ta organizacija je pred sprejetjem v polnopravno članostvo temeljito preverila naš program,  način poučevanja, vrednotenja in ocenjevanja znanja.  V organizaciji je lahko včlanjena le ena visokošolska institucija iz posamezne evropske države, vendar le pod pogojem, da izpolnjuje zahtevane kriterije kvalitete. S članstvom smo pridobili možnost izdajanja certifikata oz. evropskega magisterija poleg naše specialistične diplome, naši študentje in učitelji bodo lahko preživljali del študija na drugih članicah združenja, k nam pa prihajali tuji učitelji tolmačenja iz najbolj eminentnih evropskih ustanov.

Leta 2010 je Oddelek postal član evropske mreže magistrskih programov iz prevajanja EMT. Generalni direktorat za prevajanje pri Evropski komisiji je ugotovil velik porast magistrskih programov iz prevajanja v zadnjih letih, saj se je številka teh programov v letu 2010 povzpela že čez 300. Zato se je ta evropska institucija odločila podeliti certifikat odličnosti le 34 izbranim evropskim visokošolskim programom za usposabljanje prevajanja in med njimi je tudi program magistrski študijski program Prevajanje.

Študijski program na Oddelku za prevajalstvo je tako edini program za poučevanje prevajanja in tolmačenja v Sloveniji, ki je bil mednarodno ovrednoten in ocenjen kot eden najkvalitetnejših v Evropi.

Vrste študija na oddelku

Na Oddelku za prevajalstvo izvajamo študij na treh stopnjah. Na prvi stopnji dodiplomskim študentom nudimo študij Medjezikovnega posredovanja, na drugi stopnji lahko magistrski študentje izbirajo med študijem Prevajanja in študijem Tolmačenja, na tretji stopnji pa se doktorski študentje posvečajo študiju Prevodoslovja.

Študentje

Trenutno izobražujemo nekaj nad 540 študentov na vseh treh bolonjskih študijskih stopnjah, naši diplomanti in magistranti pa navadno nimajo težav z zaposlitvijo.

Predavatelji

Na Oddelku za prevajalstvo poučuje 30 visoko specializiranih univerzitetnih učiteljev, asistentov in lektorjev, ki so habilitirani za področja prevodoslovja, slovenskega, angleškega, francoskega, italijanskega in nemškega jezika. Poleg poučevanja so naši predavatelji vpeti v številne nacionalne in mednarodne projekte s področja prevodoslovja in korpusnega jezikoslovja.

Prostori

Oddelek za prevajalstvo domuje v glavni stavbi Filozofske fakultete v desnem traktu pritličja. Poleg tajništva, oddelčne tehnike in učiteljskih kabinetov med oddelčne prostore sodijo še računalniški, podnaslavljalski in tolmaški laboratoriji ter knjižnica z obsežnim naborom strokovne literature in periodičnih publikacij.

CIUTI
European Masters in Conference Interpreting