Čas in kraj izvajanja

Čas: 27. junij 2016 – 8. julij 2016

Šola obsega 10 delovnih dni in približno 63 kontaktnih ur (1 KU = 45 minut).

Kraj izvajanja: Morska biološka postaja Piran, Fornače 41, 6330 Piran, Slovenija