Koordinator za diplome

Prijavljanje tem in vodenje arhiva dispozicij diplomskih nalog v študijskem letu 2011/2012 koordinira asist. Jana Zidar Forte.

E-pošta: jana.zidar@gmail.com

Spletna stran: http://www.prevajalstvo.net/ucitelj/58

Če nimate dodatnih vprašanj, lahko prijavo in dispozicijo diplomske naloge koordinatorici oddate v predalček v predprostoru tajništva.

Glosarske diplomske naloge:

V dispoziciji diplomske naloge, ki predvideva izdelavo glosarja, mora biti nujno navedeno (v rubriki Metode), da bo glosar oblikovan v skladu z oddelčnimi pravili, to je v programu MultiTerm, sicer dispozicija ne bo potrjena.