Doktorska poletna šolA

Poletna prevodoslovna šola za doktorske študente in učitelje prevajanja je skupni projekt petih univerz (Univerze v Ljubljani, Univerze v Turkuju (Finska), Univerze vzhodne Finske, Univerze v Granadi (Španija) in Boğaziçi Univerze (Turčija). Že od leta 2012 Oddelek za prevajalstvo Filozofske fakultete organizira ali sodeluje pri organizaciji poletne šole za doktorske študente prevodoslovja in učitelje, ki se je lahko udeležijo študenti in drugi udeleženci s celotnega sveta (glej tudi zavihke na levi). Prvi dve (EMUNI 2012, STRIDON 2013) sta bili organizirani v Piranu, tretja je bila v španski Granadi (IBN TIBBON 2014), četrta v Turkuju na Finskem (AGRICOLA 2015), letošnja pa bo spet v Piranu. Šola, organizirana v Piranu, nosi ime po rojstnem kraju sv. Hieronima, enega najznamenitejših prevajalcev zahodnega sveta, ki je bil rojen v teh krajih.
 

Gostujoči profesor 2016:

prof. dr. Brian Baer (Kent State University, ZDA)

Brian James Baer je profesor ruščine in prevodoslovja na univerzi Kent State University, kjer poučuje prevajalske predmete na dodiplomski, magistrski in doktorski stopnji. Je tudi ustanovni urednik revije Translation and Interpreting Studies (TIS), glavni urednik zbirke Kent State Scholarly Monograph Series in Translation Studies in skupaj z Michelle Woods sourednik monografske zbirke Literatures, Cultures, Translation (Bloomsbury). Baer je avtor monografije Other Russias: Homosexuality and the Crisis of Post-Soviet Identity (2009), ki jo je leta 2011 nagradilo Ameriško knjižnično združenje (Choice Outstanding Academic Title), in monografije Translation and the Making of Modern Russian Literature (2015). Kot urednik je prispeval tudi k številnim drugim delom: Beyond the Ivory Tower: Re-thinking Translation Pedagogy z Geoffreyjem Kobyjem (2003), Contexts, Subtexts and Pretexts: Literary Translation in Eastern Europe and Russia (2011), No Good without Reward: The Selected Writings of Liubov Krichevskaya (2011), Russian Writers on Translation. An Anthology z Natalio Olshanskayo (2013), and Researching Translation and Interpreting s Claudio Angelelli (2015). Prevedel je tudi zadnje knjižno delo Jurija Lotmana, The Unpredictable Workings of Culture (2013). Trenutno se ukvarja s prevodom Uvoda v prevodoslovje avtorja Andreja Fedorova (1953).
  

Temeljne dejavnosti poletne šole:

  • Kritična obravnava najsodobnejših pristopov in smeri v teoriji prevajanja, s poudarkom na sodobnih zgodovinskih raziskavah literarnih in neliterarnih besedil
  • Predstavitev in kritična obravnava različnih metodoloških pristopov v prevodoslovju, s poudarkom na raziskovanju prevajanja literarnih in neliterarnih besedil s perspektive zgodovinskih, socioloških, etnoloških in korpusnih prevodoslovnih pristopov.
  • Niz predavanj gostujočega profesorja
  • Dodatno izobraževanje učiteljev na področju poučevanja prevajalcev
  • Konzultacije, namenjene doktorskim študentom in mlajšim raziskovalcem
  • Konferenca za udeležence šole