Izbirnost

  • Skupni program predvideva 59 KT oz. 60 KT izbirnih predmetov stroke. Študentje, ki bodo vpisali program na Univerzi v Ljubljani, bodo imeli 60 KT izbirnih predmetov stroke.
  • Zunanja izbirnost obsega 12 KT.
  • Skupni delež izbirnosti na programu za tiste, ki bodo vpisali program na Univerzi v Ljubljani, je 72 KT oz. 52 % celotnega programa

Študenti in študentke lahko izbirajo med seminarji iz konsekutivnega in simultanega tolmačenja, tolmačenja za družbo, informacijskimi tehnologijami za tolmače, prevajanjem tehniških in znanstvenih besedil, humanističnih, promocijskih, pravnih, političnih, literarnih besedil, podnaslavljanjem, terminologijo, leksikologijo, semantiko, kontrastivno leksikologijo itd.