Informativna prijava

Če se želite udeležiti preizkusa znanja, ki je pogoj za vpis na magistrski študij prevajanja, izpolnite obrazec.

Obrazec pošljite na elektronski naslov mojca.golob@ff.uni-lj.si ali na naslov

Filozofska fakulteta
Oddelek za prevajalstvo
Aškerčeva 2
1000 Ljubljana

Prijave za prihodnje študijsko leto praviloma sprejemamo do konca junija oz. avgusta. Obvestili vas bomo o datumu in uri preizkusa znanja jezikovne kompetence iz slovenščine in dveh tujih jezikov (glede na želeno smer študija). Preizkusi znanja praviloma potekajo meseca julija in septembra na FF v Ljubljani.

 Vstopni izpiti:

  • junijski vstopni izpiti: pisni preizkus bo 15. 6. 2016, ustni del preizkusa bo objavljen naknadno  (Zadnji rok za oddajo informativne prijave je 10. 6. 2016)

  • septembrski vstopni izpiti: pisni preizku bo 1. 9. 2016, ustni pa 7. 9. 2016 (Zadnji rok za oddajo informativne prijave je 26. 8. 2016)