Slovenščina - Angleščina - FRANCOŠČINA

1. letnik -prvi semester

1. letnik - drugi semester

  1. *študent izbere predmet, ki smiselno dopolnjuje kompetence, pridobljene na programu, ali pa praktično usposabljanje v prevajalskem okolju podaljša za 3 tedne