EVROPSKI projekti - 7. okvirni program 

MIME - Mobility and Inclusion in Multilingual Europe


VODJA: dr. N. K. Pokorn
TRAJANJE: 01. 03. 14 - 31. 08. 18

Spletna stran: http://www.mime-project.org/

MIME je raziskovalni projekt, ki proučuje večjezikovnost v Evropi in ki ga financira Evropska komisija v okviru sedmega raziskovalnega okvirnega programa. Projekt MIME bo s pomočjo interdisciplinarnega pristopa izoblikoval politično relevantne predloge ter določil jezikovne politike in strategije, ki najbolje kombinirajo in povezujejo »mobilinost« in »inkluzivnost«. Ustvarjen je analitičen okvir, ki omogoča preplet različnih konceptov in metod ter njihovo integracijo v prakso. MIME določa, vrednoti in priporoča ukrepe za kompromisne rešitve, ki vključujejo potencialno nasprotujoče si cilje mobilnosti in inkluzivnosti v večjezikovni Evropi. Prepričani smo, da obstoječi kompromisi niso nespremenljiva danost, temveč da se jih da preoblikovati, in sicer tako njihovo simbolično vrednost kot tudi njihove materialne oz. finančne okvire. Po našem mnenju se da ta cilj najbolje doseči prek skrbno oblikovane javne politike in smotrne uporabe obstoječe dinamike v civilni družbi.

TraiLLD - Training in Languages of Lesser Diffusion

VODJA: mag. A. Maček
TRAJANJE: 01. 03. 14 - 29. 02. 16

Projekt TraiLLD, ki ga sofinancira Evropska komisija, je namenjen izobraževanju tolmačev za t.i. manj razširjene jezike. V Evropi zaradi migracij prihaja do multikulturnih družb, kjer se kaže vse večja potreba po skupnostnem tolmačenju tako v sodstvu, zdravstvu in na področju prošenj za politično zatočišče. V sklopu projekta bomo razvili metode in učne module za poučevanje sodnih tolmačev, ki govorijo katerega do jezikov, ki v naših deželah ni tako razširjen, a vlada potreba po kakovostnem tolmačenju (v primeru Slovenije napr. na področju arabskega ali albanskega jezika).

 

Projekti Evropske komisije

Online (OPEN) Resources for Conference Interpreter Training (ORCIT)


VODJA: dr. V. Gorjanc
TRAJANJE: 01. 10. 13 - 30. 09. 15

ORCIT – ali Online Resources for Conference Interpreter Training – je projekt, financiran s strani EU, v okviru katerega se razvijajo interaktivna pedagoška orodja za učitelje in študente konferenčnega tolmačenja. Gradi na uspehu britanskega projekta National Network for Interpreting (Nacionalna mreža za tolmačenje) in združuje partnerje iz vrste članic Evropske unije.

Quality assurance – European Masters in Conference Interpreting Consortium – QA EMCI Consortium – 2014-2015


VODJA: dr. V. Gorjanc
TRAJANJE: 01. 10. 14 - 30. 09. 15

Evropska unija želi promovirati znanje tudi tako, da zagotavlja lažji dostop do specializiranih izobraaževanj, ki omogočajo lažjo zaposljivost. Projekt je podpora razvoju študijskih programov, ki opremlajo mlade diplomante s profesionalnimi spretnostmi in znanji za konferenčne tolmače. Odgovarja na potrebo po visoko kvalificiranih konferenčnih tolmačih, tako za bolj kot tudi manj uporabljene jezike Evropske unije, prav tako pa tudi jezike, ki jih EU potrebuje za dialog s svojimi partnerji zunaj Unije.

 

Evropski projekti Lifelong Learning

TransStar Europa


VODJA: dr. T. Žigon
TRAJANJE: 01. 01. 13 - 31. 12. 15

Spletna stran: www.transstar-europa.com

Pri mednarodnem projektu »TransStar« (www.transstar-europa.com) sodeluje deset partnerjev iz šestih evropskih držav: Nemčije, Češke, Poljske, Hrvaške, Ukrajine in Slovenije – Univerza Karla Eberharda (Tübingen), Literaturbüro Freiburg, Karlova univerza (Praga), Collegium Bohemicum (Ustí nad Labem), Villa Decius (Krakow), Univerza v Lódžu, Univerza v Zagrebu, Univerza Tarasa Ševčenka (Kijev), Goethe Inštitut (Kijev) in Univerza v Ljubljani.
Namen projekta je umestiti manjše evropske jezike in manj znane kulture na mentalni zemljevid Evrope in njihovim literaturam na njem zagotoviti vidno mesto. V naslednjih treh letih bodo zato na sodelujočih univerzah in kulturnih institucijah v navedenih državah potekala celovita šolanja literarnih prevajalcev in medkulturnih posrednikov, v sklopu projekta se bodo v mrežo povezale izobraževalne in kulturne inštitucije, hkrati pa se bo spodbujal razvoj transkulturnih kompetenc.
Pričakovani cilji projekta so:

  • povezovalno izobraževanje medkulturnih posrednikov v šestih evropskih državah
  • vključitev praktičnih seminarjev literarnega prevajanja v učne načrte sodelujočih univerz
  • vzpostavitev stabilne in trajne mreže med prihodnjimi medkulturnimi posredniki
  • izostritev posluha širše publike za manjše jezike in kulture ter predstavitev manjših jezikov in kultur širši evropski javnosti preko prevodov 
  • spodbujanje kulturne izmenjave med Nemčijo in državami vzhodne ter jugovzhodne Evrope.