Francoski jezik II

Število kreditnih točk: 3
Število kontaktnih ur: 30
Oblika: P, V

Opis predmeta

Cilji in predmetnospecifične kompetence

Pri predmetu študentje razvijejo:

 • visoke jezikovne kompetence za francoski jezik;
 • kompetence za reševanje jezikovnih problemov;
 • kompetence pri opisu in teoretični analizi jezikovnih zakonitosti;
 • kompetence za iskanje jezikovnih virov;
 • sposobnost prepoznavanja slovnične strukture francoskega jezika kot osnova za praktično prevajalsko delo;
 • sposobnost razčlembe funkcije slovničnih prvin v besedilih.

Vsebina

 1. Francoska slovnica 2:

 

 1. Študentje se bolj podrobno seznanijo z glagolsko besedno zvezo. Predmet se osredotoča na osnovne koncepte, ki se navezujejo na glagolsko besedno zvezo, kot npr. naklon, čas, vid ter na poročani govor, pogojne strukture in naklonske glagole, ter njihovo pomensko vrednost v besedilu.
 2. Poseben poudarek je na odnosu med strukturo, pomenom in funkcijo. Študentje primerjajo slovnične kategorije v francoščini in slovenščini in se ukvarjajo s problematiko načina prevoda izbranih slovničnih elementov v slovenščino. Predavanja dopolnjujejo vaje, kjer študentje utrjujejo pridobljeno znanje na praktičnih primerih.

Temeljna literatura

 • JEREB, Elza (1992): Francoska slovnica po naše. Ljubljana: Cankarjeva založba.
 • RIEGEL, PELLAT, RIOUL (1994): Grammaire méthodique du français. Pariz: PUF.
 • SCHLAMBERGER BREZAR, Mojca, MEZEG, Adriana. La morphosyntaxe et la sémantique du verbe français. 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2010. 239 str. ISBN 978-961-237-382-5.

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v prvi letnik študija medjezikovnega posredovanja. Predhodni vpis v predmet Francoski jezik I.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

 • Kolokviji med letom (40%) in izpit (60%).
 1. Ocenjevalna lestvica: od 6 do 10 (pozitivno) oz. od 1 do 5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.