Francoska družba, kultura in literatura I

Število kreditnih točk: 6
Število kontaktnih ur: 60
Oblika: P

Nosilka

doc. dr. Sonia Vaupot

Opis predmeta

Cilji in predmetnospecifične kompetence

 • uzaveščanje kompleksnosti pojma kultura in francoska kultura;
 • razumevanje funkcije literarnih besedil v francoski družbi;
 • prepoznavanje najpomembnejših avtorjev v zgodnejši francoski literaturi.
 • obravnava tem in problemov sodobne francoske družbe in kulture.
 • uzaveščanje razlik in podobnosti med francoskim in slovenskim družbenim sistemom;
 • obravnavanje življenja Francozov ter njihovih običajev za sistematično širjenje besednega zaklada.
 • razvijanje jezikovne in medkulturne kompetence. 

Vsebina

Predmet se deli na podpredmeta:

 1. a) Francoska literatura I
 2. b) Francoska družba in kultura I

 

Francoska literatura: Pregled francoske književnosti od začetka do devetnajstega stoletja. Študentje spoznajo z literarno-zgodovinskimi okviri francoske književnosti ter jo umeščajo v okvir evropske literature. Spoznajo temeljna obdobja francoske književnosti. Seznanijo se z literarnimi tokovi, avtorji in njihovimi deli.

 1. Francoska družba in kultura:  Študentje spoznavajo medkulturne razlike in podobnosti. Obravnava tem in problemov sodobne francoske družbe in kulture, kot so običaji, izobraževanje; pregled geografije; verstva; vloga medijev; razvoj francoskega jezika, umetnost.

Temeljna literatura

 • Lagarde, A.; Michard, L. 1964. Textes et Littérature,Les grands auteurs français du programme. Paris: Bordas. 
 • Vaupot, Sonia. 2012. Introduction à la civilisation française. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.

Študentje in študentke morajo prebrati najmanj sedem besedil, navedenih v predpisanem seznamu čtiva, ki ga slušateljicam in slušateljem posreduje izvajalec oz. izvajalka predmeta. 

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v prvi letnik študija medjezikovnega posredovanja. 

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Končna ocena je sestavljena iz povprečja pozitivnih ocen obeh sklopov. Oceni iz posameznih sklopov sta:

 1. - Francoska družba in kultura: izpit (skupaj 50 % končne ocene).
 2. - Francoska literatura: izpit ter prebrano predpisano čtivo, tj. najmanj 7 besedil, navedenih v seznamu čtiva (skupaj 50 % končne ocene).

 

 1. Ocenjevalna lestvica: od 6-10 (pozitivno) oz. 1-5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.
Ucitelj

Sonia Vaupot