Slovensko-italijansko medjezikovno posredovanje I-SS

Število kreditnih točk: 6
Število kontaktnih ur: 90
Oblika: V

Opis predmeta