MODUL: Prevajalski seminar II: prevajanje iz slovenščine v angleščino (med ponujenimi vsebinami modula izbira 1 seminarja)

Število kreditnih točk: 3
Število kontaktnih ur: 60
Oblika: S

Opis predmeta

Cilji in predmetno specifične kompetence

 1. 1.  Kompetence za prevajanje in razumevanje angleških in slovenskih besedil;
 2. 2.  Kulturološke in jezikovne kompetence za angleščino in slovenščino ter angleško in slovensko kulturo;
 3. 3.  Tehnične in poklicne kompetence iz prevajanja umetnostnih in neumetnostnih besedil;
 4. 4.  Kompetence iz rabe računalniških in tehničnih pripomočkov, koristnih pri izvajanju poklica;
 5. 5.  Kompetence za iskanje terminoloških virov in uporabo računalniških orodij za shranjevanje terminologije in gradnjo terminoloških baz;
 6. 6.  Kompetence za redakcijo in tvorjenje besedil v skladu s specifičnimi konvencijami angleškega ali slovenskega jezika;
 7. 7.  Usvajanje metodoloških temeljev za reševanje problemov, ki se pojavljajo pri prevajanju različnih tipov besedil.

Vsebina

 1. Študentje izberejo 1 seminar iz spodnjega nabora. Seminarji, ki sestavljajo modul, so:

 
1. Prevajanje v angleščino: splošna besedila

2. Prevajanje promocijskih besedil

 1. 3. Prevajanje kulturnospecifičnih besedil
 2.  
 3. Podrobnejši opisi vsebine posameznih seminarjev, ki sestavljajo modul, so podani v posebnih opisih teh seminarjev.

 

Temeljna literatura

Temeljna literatura za vsak seminar posebej je podana v opisih seminarjev, ki sestavljajo modul.

Slovarji v elektronski ali natisnjeni obliki. Med njimi so obvezni:

 1. 1. Bajec, A. et al., ur. 1970-1985. Slovar slovenskega knjižnega jezika I-IV. Ljubljana: DZS.
 2. 2. Slovar kolokacij, npr.: Oxford Collocations Dictionary for Students of English. 2002. Oxford: OUP.
 3. 3. Enojezični EFL angleški slovar (približno 70.000 gesel) večje britanske ali ameriške založbe, npr.: Longman Group, Collins Publishers, Oxford University Press, Chambers etc.
 4. 4. Enozvezkovni enojezični angleški slovar (približno 170.000 gesel) večje britanske ali ameriške založbe, npr.: Collins Publishers, Oxford University Press, Longman Group, Chambers, Merriam-Webster, Random House etc.

 5. 5. For decoding tasks: Krek, S. (ed.) 2005-6. Veliki angleško-slovenski slovar OXFORD®-DZS. Ljubljana: DZS.
 6. 6. For encoding tasks: Drinovec Sever, N., Pogačnik, A., Žerak, A. (eds). 2010. Priročni angleško-slovenski in slovensko-angleški slovar. Ljubljana: DZS, and optionally Grad, Anton, Henry Leeming. 1994. Slovensko-angleški slovar. Ljubljana, DZS.

Priporočljivi so tudi različni specializirani slovarji in drugi pripomočki: na primer Longman Language Activator (1993), slovar nepravih prijateljev, slovarji rim, tezavri, slovarji sinonimov, slikovni slovarji, različne enciklopedije, terminološki slovarji, angleško-nemški, angleško-francoski, angleško-italijanski, angleško-španski dvojezični slovarji.

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v prvi letnik magistrskega študija prevajanja/interpreting.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

 1. Končna ocena modula sestoji iz končne ocene, pridobljene pri izbranem seminarju.  
 2. Pri posamičnih seminarjih je končna ocena sestavljena iz:

 

 1. - medletnega ocenjevanja domačih nalog oz. prevodov in testov (40 % ocene);
 2. - končnega izpita (60 % ocene).