MODUL: Prevajalski seminar II med francoskim in slovenskim jezikom

Število kreditnih točk: 3
Število kontaktnih ur: 60
Oblika: S

Nosilka

doc. dr. Sonia Vaupot

Opis predmeta

Cilji in predmetno specifične kompetence

  1. 1.         Poglobljene kompetence za prevajanje in razumevanje francoskih in slovenskih besedil;
  2. 2.         Visoke kulturološke in jezikovne kompetence za francoščščino in slovenščino ter francosko in slovensko kulturo;
  3. 3.         Visoke tehnične in poklicne kompetence iz prevajanja umetnostnih in neumetnostnih besedil;
  4. 4.         Kompetence pri opisu in teoretični analizi prevajalskih procesov, ki jih lahko uporabijo v didaktične in raziskovalne namene;
  5. 5.         Sposobnost popolnoma samostojnega in odgovornega dela, dela v skupini in zmožnost deontološko korektnega obnašanja, v skladu s profesionalno prakso na državnem in mednarodnem nivoju.

Vsebina

Seminarji, ki sestavljajo modul, so:

1.         Prevajanje humanističnih in literarnih besedil v slovenščino

Podrobnejši opisi vsebine posameznih seminarjev, ki sestavljajo modul, so podani v posebnih opisih teh seminarjev.

Temeljna literatura

Temeljna literatura za vsak seminar posebej je podana v opisih seminarjev, ki sestavljajo modul. 

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v prvi letnik študija prevajanja/tolmačenja.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Medletno ocenjevanje (40 % končne ocene), izpit (60 % končne ocene). Za pozitivno oceno je potrebno doseči povprečno oceno vsaj 6,0.

Ucitelj

Sonia Vaupot