EU in mednarodne organizacije II: Simulacija konferenc

Število kreditnih točk: 3
Število kontaktnih ur: 30
Oblika: S

Opis predmeta

Cilji in predmetnospecifične kompetence

 • Usvajajo terminologijo, povezano z mednarodnimi organizacijami in osnovami prava.
 • Spoznajo vlogo tolmačenja v okviru mednarodnih organizacij
 • Seznanijo se z organizacijo mednarodnih konferenc in vlogo ter položajem tolmača v tem postopku
 • Seznanijo se s tolmaškimi pripravami na konferenco.

Vsebina

Prek sistematičnega prikaza izbranih mednarodnih organizacij so tako  predstavljeni ne samo  nazivi ter njihova uporaba, ampak tudi specifična terminologija, ki je povezana  s pravno, diplomatsko, politično in sociološko  dimenzijo mednarodnega združevanja. Posebej je izpostavljena tudi terminologija s področja človekovih pravic in zaščite manjšin.

Organizacija simuliranih konferenc.

Izpostavljeni so tudi najpomembnejši viri, ki študenta usmerijo v poglobljen študij o posameznih mednarodnih organizacijah.

Temeljna literatura

 • Craig, de Burca., EU Law, Clarendon Press, Oxford 2000
 • Emmert, Europarecht. Beck'sche, 1999
 • Ilešič, Grilc in ostali, pravo evropske skupnosti, maribor 1998
 • Lasok, Law and Institutions of the EC, Butterworths, 1997
 • Mathijsen, A Guide to EC Law. Sweet and Maxwell, 1999
 • Oppermann, Europarecht, Beck' sche, 1998
 • Weatherill, EU law, Penguin, 2000

Pogoj za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Pogoj za vključitev v delo je vpis v drugi letnik magistrskega študija Tolmačenja.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Sodelovanje na simuliranih konferencah.