Simultano tolmačenje: jezik C2

Število kreditnih točk: 3
Število kontaktnih ur: 60
Oblika: v

Opis predmeta

Glej: Simultano tolmačenje: jezik C1