Magistrska naloga in zaključni magistrski izpit

Število kreditnih točk: 15
Število kontaktnih ur: 0
Oblika:

Opis predmeta