Angleško-slovenske medkulturne študije II

Število kreditnih točk: 6
Število kontaktnih ur: 60
Oblika:

Opis predmeta