MODUL: Prevajalski seminar IV: med italijanskim in slovenskim jezikom

Število kreditnih točk: 3
Število kontaktnih ur: 60
Oblika:

Opis predmeta

Cilji in kompetence

1.  Kompetence za prevajanje in razumevanje italijanskih in slovenskih literarnih in humanističnihbesedil;
2.  Visoke kulturološke in jezikovne kompetence za italijanščino in slovenščino ter italijansko in slovensko kulturo;
3.  Visoke tehnične in poklicne kompetence iz prevajanja literarnih in humanističnih besedil;
4.  Kompetence pri opisu in teoretični analizi prevajalskih procesov, ki jih lahko uporabijo v didaktične in raziskovalne namene;
5.  Kompetence iz rabe računalniških in tehničnih pripomočkov, koristnih pri izvajanju poklica;
6.  Kompetence za redakcijo in tvorjenje literarnih in humanističnih besedil v skladu s specifičnimi konvencijami italijanskega ali slovenskega jezika;
7.  Sposobnost popolnoma samostojnega in odgovornega dela, dela v skupini in zmožnost deontološko korektnega obnašanja, v skladu s profesionalno prakso na državnem in mednarodnem nivoju.
8.  Usvajanje metodoloških temeljev za reševanje problemov, ki se pojavljajo pri prevajanju literarnih in humanističnih besedil.

Vsebina

Študentje opravijo naslednji seminar:
 
Prevajanje političnih in humanistično-literarnih besedil II

Podrobnejši opisi vsebine posameznih seminarjev, ki sestavljajo modul, so podani v posebnih opisih teh seminarjev.

Temeljna literatura

Slovarji v elektronski ali natisnjeni obliki. Med njimi so obvezni:
 
1.         Bajec, A. et al., ur. 1970-1985. Slovar slovenskega knjižnega jezika I-IV. Ljubljana: DZS.
2.         Enojezični italijanski slovar; študent lahko izbira med slovarji večjih italijanskih založb: Zanichelli, Garzanti itd.
3.         Šlenc, S. 1997. Veliki italijansko-slovenski slovar. Ljubljana: DZS.
4.         Šlenc, S. 2006. Veliki slovensko-italijanski slovar. Ljubljana: DZS.
 
Priporočljivi so tudi različni specializirani slovarji in drugi pripomočki, pa tudi slovarji sinonimov, slikovni slovarji, različne enciklopedije, terminološki slovarji, italijansko-angleški, italijansko-nemški in drugi dvojezični slovarji.
 

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v drugi letnik študija prevajanja.

Načini ocenjevanja

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt)
- medletno ocenjevanje domačih nalog oz. prevodov in testov (40 % ocene)
- končni izpit (60 % ocene).
Ocenjevalna lestvica: od 6-10 (pozitivno) oz. 1-5 (negativno); ocena je pozitivna, če je povprečna ocena vsaj 6.0 ali več; ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.