Francoska družba, kultura in literatura II

Število kreditnih točk: 6
Število kontaktnih ur: 60
Oblika: P

Nosilka

doc. dr. Sonia Vaupot

Opis predmeta

Cilji in predmetnospecifične kompetence

 • uzaveščanje kompleksnosti pojma kultura in francoska kultura;
 • razumevanje funkcije literarnih besedil v francoski družbi;
 • prepoznavanje najpomembnejših avtorjev  19. in 20. stoletja.
 • uzaveščanje razlik in podobnosti med francoskim in slovenskim družbenim sistemom;
 • obravnava tem in problemov sodobne francoske družbe in kulture.
 • obravnavanje življenja Francozov ter njihovih običajev za sistematično širjenje besednega zaklada.
 • razvijanje jezikovne in medkulturne kompetence.

Vsebina

Predmet se deli na podpredmeta:

a) Francoska literatura II

b) Francoska družba in kultura II

Francoska literatura: Študentje se spoznajo z literarno-zgodovinskimi okviri francoske književnosti ter jo umeščajo v okvir evropske literature. Seznanijo se z literarnimi tokovi, avtorji in njihovimi deli. Pregled francoske književnosti v 19. in 20. stoletju.

Francoska družba in kultura:  pregled izbrana poglavja iz zgodovine Francije; francoske institucije in politični sistem; pravna ureditev; gospodarstvo.

Temeljna literatura

 • Brunel, P., Histoire de la littérature française, XIX et XX siècle, Paris, Bordas, 1996
 • Vaupot, Sonia. Civilisation française : histoire, institutions, économie. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2009.

Študentje in študentke morajo prebrati najmanj sedem besedil, navedenih v predpisanem seznamu čtiva, ki ga slušateljicam in slušateljem posreduje izvajalec oz. izvajalka predmeta. 

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v drugi letnik študija medjezikovnega posredovanja.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Končna pozitivna ocena je sestavljena iz povprečja pozitivnih ocen obeh sklopov: Oceni iz posameznih sklopov sta:

 • Francoska družba in kultura: izpit (50 % končne ocene)
 • Francoska literatura: izpit ter prebrano predpisano čtivo, tj. najmanj 7 besedil, navedenih v seznamu čtiva, ki ga slušateljicam in slušateljem posreduje izvajalec oz. izvajalka predmeta (skupaj 50 % končne ocene).

Ocenjevalna lestvica: od 6-10 (pozitivno) oz. 1-5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.

Ucitelj

Sonia Vaupot