Slovensko-angleško medjezikovno posredovanje II

Število kreditnih točk: 9
Število kontaktnih ur: 120
Oblika: P, V, S

Opis predmeta