Slovensko-italijansko medjezikovno posredovanje ll

Število kreditnih točk: 6
Število kontaktnih ur: 120
Oblika: P, V, S

Nosilka

doc. dr. Tamara Mikolič Južnič

Opis predmeta

Cilji in kompetence

 • poglabljanje v prvem letniku pridobljena znanja in spretnosti na področju praktičnega italijansko-slovenskega medjezikovnega posredovanja;
 • kompetence prepoznavanja besedilnih tipov in različnih stilističnih značilnosti besedil;
 • razumevanje in razčlenitev kompleksnejših italijanskih besedil;
 • kulturološke in jezikovne kompetence za italijanski in slovenski jezik;
 • kompetence pri opisu in analizi prevajalskih procesov;
 • kompetence pri uporabi osnovnih prevajalskih pripomočkov, literature in drugih virov, ki se jih uporablja v stroki.

Opis vsebine

Predmet se deli na dva podpredmeta:

Idiomatika in stilistika italijanskega jezika

in

Medjezikovno posredovanje iz italijanščine v slovenščino.

Idiomatika in stilistika italijanskega jezika: spoznavanje izraznih posebnosti jezika, tipičnih stavčnih vzorcev in kolokacijskih ter drugih medbesednih vezi.

Medjezikovno posredovanje iz italijanščine v slovenščino: prevajanje besedil izbranih vrst in z različnimi funkcijami iz italijanščine v slovenščino s poudarkom na kulturoloških razlikah med jezikoma; funkcijska analiza prevajalskih strategij, reševanje konkretnih in sistemskih prevajalskih problemov; razčlenjevanje pomenskih polj in registrskih posebnosti; poglabljanje razumevanja italijanskih in slovenskih besedil.

Temeljna literatura

 • Radicchi S. 1995. In Italia. Modi di dire ed espressioni idiomatiche. Roma: Bonacci Editore.
 • Mortasa Garavelli B. 2010. Il parlare figurato. Bari  Roma: Laterza.
 • Lavezzi G. 2007. Breve dizionario di retorica e stilistica. Roma: Carocci Editore.
 • Manzoni A. I promessi sposi.

Slovarji v elektronski ali natisnjeni obliki. Med njimi so obvezni:

 • Bajec, A. et al., ur. 1970-1985. Slovar slovenskega knjižnega jezika I-IV. Ljubljana: DZS.
 • Enojezični italijanski slovar; študent lahko izbira med slovarji večjih italijanskih založb: Zanichelli, Garzanti itd.
 • Šlenc, S. 1997. Veliki italijansko-slovenski slovar. Ljubljana: DZS.
 • Šlenc, S. 2006. Veliki slovensko-italijanski slovar. Ljubljana: DZS.
 • Slovenski pravopis. Ljubljana: ZRC in SAZU.

Priporočljivi so tudi različni specializirani slovarji in drugi pripomočki, pa tudi slovarji sinonimov, slikovni slovarji, različne enciklopedije, terminološki slovarji, italijansko-angleški, italijansko-nemški in drugi dvojezični slovarji.

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v drugi letnik študija medjezikovnega posredovanja.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Končna pozitivna ocena je sestavljena iz povprečja pozitivnih ocen obeh enot.

Medjezikovno posredovanje iz italijanščine v slovenščino: ocena je sestavljena iz: medletno ocenjevanje (40% ocene), izpit (60 % ocene); skupno 50 % končne ocene.

Idiomatika in stilistika italijanskega jezika: medletni testi (50 % ocene), izpit (50 % ocene); skupno 50 % končne ocene.

Ocenjevalna lestvica: od 6 do 10 (pozitivno) oz. od 1 do 5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.

 

Ucitelj

Tamara Mikolič Južnič