Družbe, kulture in literature angleških govornih področij

Število kreditnih točk: 3
Število kontaktnih ur: 60
Oblika: P, S

Opis predmeta