Osnovne prevajalske kompetence I: Računalniško podprto prevajanje

Število kreditnih točk: 3
Število kontaktnih ur: 30
Oblika: P

Izvajalka

red. prof. dr. Špela Vintar

Opis predmeta

Cilji in kompetence

 • poznavanje sodobnih prevajalskih tehnologij in orodij;
 • sposobnost ustvarjanja in uporabe lastnih prevajalskih baz;
 • sposobnost učinkovite in hitre uporabe različnih orodij za popravo besedil in izoblikovanje prevodov;
 • sposobnost uporabe prevajalskih tehnologij;
 • sposobnost prilagoditve novim tehnologijam in orodjem.

Vsebina

Predmet podaja pregled jezikovnih in računalniških tehnologij za prevajalce. Osrednji cilj je ozaveščanje o vlogi računalniških orodij pri sodobnem prevajalskem delu, v okviru tega pa študentje spoznajo glavne tehnologije, orodja in postopke za računalniško podprto prevajalsko delo.  Teme vključujejo:

 • Pregled prevajalskih tehnologij
 • Programi s pomnilnikom prevodov (SDL TRADOS Studio, Across, DVX)
 • Programi za urejanje terminoloških baz (SDL TRADOS MultiTerm)
 • Programi za vzporejanje besedil
 • Programi za vodenje prevajalskih projektov
 • Tehnologije za tolmačenje
 • Zagotavljanje kakovosti
 • Lokalizacijsko prevajanje
 • Strojno prevajanje: teoretične osnove, pregled obstoječih tehnologij
 • Globalizacija trga prevajalskih storitev - pregled spletnih prevajalskih portalov in pojav "prevajanja v oblaku"

Temeljna literatura

Austermühl, F. (2001) Electronic Tools for Translators. Manchester: St. Jerome.
Beeby, A. in dr. (2009) Corpus Use and Learning to Translate. Amsterdam: Benjamins.
Bowker, Lynne (2002) Computer-aided Translation Technology. University of Ottawa Press.
Zetsche, Jost (2011) The Translator's Tool Box: A Computer Primer for Translators. http://www.internationalwriters.com/toolbox/index.html

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Pogoj za vključitev v delo je vpis v drugi letnik študija Medjezikovno posredovanje.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Pisni izpit.

Ocenjevalna lestvica: od 6 do 10 (pozitivno) oz. od 1 do 5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.

 

Ucitelj

Špela Vintar