Družbe, kulture in literature angleških govornih področij

Število kreditnih točk: 6
Število kontaktnih ur: 60
Oblika: P, S

Nosilka

red. prof. dr. Nike Kocijančič Pokorn

Opis predmeta

Cilji in predmetnospecifične kompetence

  • sposobnost razumevanja kompleksnosti pojma kultura in kultura angleško govorečih družb;
  • sposobnost razumevanja pluralnosti kulturnega prostora angleško govorečih družb prek spoznavanja zgodovine izbranih angleško govorečih družb;
  • sposobnost razlikovanja med družbenimi sistemi izbranih angleško govorečih družb in slovenskim družbenim sistemom;
  • sposobnost razumevanja funkcije literarnih besedil v izbranih angleško govorečih družbah;
  • sposobnost razumevanja prepletanja družbe in literature in kulture v izbranih angleško govorečih družbah;
  • sposobnost prepoznavanja in vrednotenja kanoniziranih avtorjev v zgodovini slovstva izbranih angleško govorečih družb;
  • sposobnost razlikovanja in vzporejanja različnih aspektov izbranih angleško govorečih družb, od politične ureditve, prek šolskega sistema, poglavitnih verskih skupnosti do bivalne kulture, praznikov, običajev in dejavnosti v prostem času

Vsebina

Literature angleških govornih področij:

obravnava pojmov »imperializem« in »kolonializem« in »post-kolonializem«, pregled irske literature v angleščini (Jonathan Swift, Oscar Wilde, George Bernard Shaw, William Butler Yeats, James Joyce, Samuel Beckett, Seamus Heaney), kanadske literature v angleščini (John McRae, A. M. Klein, Alice Munro, Margaret Atwood, Michael Ondaatje), avstralske literature (Andrew Barton Paterson, Patrick White, Les Murray), novozelandske literature (Katherine Mansfield, Fleur Adcock, Keri Hulme), literature v angleščini iz Indije (E. M. Forster, George Orwell, Rabindranath Tagore, Anita Desai, Salman Rushdie), karibske literature v angleščini (Jean Rhys, Louise Bennett, Derek Walcott, V. S. Naipaul), afriške literature v angleščini (Chinua Achebe, Wole Soyinka, Buchi Emecheta, Ben Okri, Doris Lessing, Nadine Gordimer, J. M. Coetzee).

Družbe in kulture angleških govornih področij: uvod v študij postokolonialnih družb in kultur; pregled postkolonialnega sveta; Kanada: uvodna predstavitev, pregled regij, politični sistem, jezikovni položaj, etnije; Avstralija: uvodna predstavitev, pregled regij, politični sistem, jezikovni položaj, etnije; Nova Zelandija: uvodna predstavitev, politični sistem, jezikovni položaj, etnije; Irska: uvodna predstavitev, politični sistem, jezikovni položaj, etnije; Indija; Južna Afrika; Karibi; postkolonialna Afrika; postkolnialna Azija; Malta, Gibraltar, Ciper; Pacifik.

Temeljna literatura

1. Kocijančič Pokorn, Nike. English Post-colonial Literature: Selected Texts – skripta.
2. Agnes Pisanski Peterlin. Postkolonialne družbe in kulture – skripta.

Študentje in študentke morajo prebrati najmanj 7 besedil, navedenih v predpisanem seznamu čtiva, ki ga slušateljicam in slušateljem posreduje izvajalec oz. izvajalka predmeta.

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v tretji letnik študija medjezikovnega posredovanja.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Končna pozitivna ocena je sestavljena iz povprečja pozitivnih ocen obeh sklopov. Oceni posameznih sklopov sta:

  • Družbe in kulture angleških govornih področij: domače naloge, pregledni izpit;
  • Literature angleških govornih področij: seminar, pregledni izpit in prebrano predpisano čtivo, tj. najmanj 7 besedil, navedenih v seznamu čtiva.

Ocenjevalna lestvica: od 6-10 (pozitivno) oz. 1-5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.

Izpitna vprašanja, teme in čtivo

Ucitelj

Nike Kocijančič Pokorn