Družba, kultura in literatura nemških govornih področij 3

Število kreditnih točk: 6
Število kontaktnih ur: 60
Oblika: P

Nosilka

doc. dr. Tanja Žigon

Opis predmeta

Cilji in predmetnospecifične kompetence

 • sposobnost razumevanja kompleksnosti pojma kultura in kultura nemško govorečih družb;
 • sposobnost razumevanja pluralnosti kulturnega prostora nemško govorečih družb prek spoznavanja zgodovine izbranih nemško govorečih družb;
 • sposobnost razlikovanja med družbenimi sistemi izbranih nemško govorečih družb in slovenskim družbenim sistemom;
 • sposobnost razumevanja funkcije literarnih besedil v izbranih nemško govorečih družbah;
 • sposobnost razumevanja prepletanja družbe in literature in kulture v izbranih nemško govorečih družbah;
 • sposobnost prepoznavanja in vrednotenja kanoniziranih avtorjev v zgodovini slovstva izbranih nemško govorečih družb;
 • sposobnost razlikovanja in vzporejanja različnih aspektov izbranih nemško govorečih družb, od politične ureditve, prek šolskega sistema, poglavitnih verskih skupnosti do bivalne kulture, praznikov, običajev in dejavnosti v prostem času… s slovenskim prostorom

Vsebina

 • zaznavanje lastnega in tujega prostora, stereotipi in predsodki, odnos med domovino in tujino
 • zgodovinski pregled (Avstrija in Švica)
 • zgodovinski in kulturni razvoj na Slovenskem v 19. stoletju v luči dogodkov v Habsburški monarhiji oz. Avstro-Ogrski
 • pregled določenih pojavov v likovni umetnosti, glasbi, arhitekturi, gledališču itd.
 • nadaljevanje pregleda književnosti nemško govorečih območij: književnost eksila, povojna književnost, sodobna književnost.
 • spremljanje sodobnega dogajanja v književnosti – na podlagi revij, branj, gostovanj, spletnih strani, televizijskih oddaj in filmskih priredb literarnih predlog

Temeljna literatura

 • Elmer, A.; Wohnout, H. (ur.): Österreich konkret. Zahlen und Fakten. Wien: BPD, 2005.
 • Vocelka, K.: Österreichische Geschichte. München: Beck, 2005.
 • Ackerl, I.: Wiener Moderne 1890–1910. Wien: BPD, 2007.
 • Ulrich, A.: Medien in Österreich.Wien: BPD, 2006.
 • Goertz, H.; Günther, B.; Felber, A.; Putz, F.; Dorninger, W.: Musik in Österreich. Von den ältesten Spuren bis zur Gegenwart. Ein Überblick. Wien: BPD, 2000.
 • Camartin, Iso: Die Deutschen und ihre Nachbarn: Schweiz. München: Beck, 2009.
 • Larré, Marielle (ur.): Die Schweiz. Aus eigener Sicht: Politik, Wirtschaft, Kultur, Gesellschaft, Natur. Zürich: Der Alltag/Scalo, 1992.
 • Žmegač, V.: Kleine Geschichte der deutschen Literatur. Stuttgart: Reclam (najnovejša izdaja).
 • Scheitler, I.: Deutschsprachige Gegenwartsprosa seit 1970. Tübingen, Basel: A. Francke, 2001.
 • Pezold, K. (ur.): Geschichte der deutschsprachigen Schweizer Literatur im 20. Jahrhundert. Berlin: Volk und Wissen, 1991.
 • Zeyringer, K.: Österreichische Literatur seit 1945: Überblicke, Einschnitte, Wegmarken. Innsbruck: Haymon, 2001.
 • Zeman, H. (ur.): Die österreichische Literatur. Ihr Profil von der Jahrhundertwende bis zur Gegenwart (1880–1980). Graz: Akademische Druck- und Verlagsanstalt, 1989.
 • gradivo predavatelja.

Študentje in študentke morajo pri sklopu Nemška literatura III prebrati najmanj sedem besedil, navedenih v predpisanem seznamu čtiva, ki ga slušateljicam in slušateljem posreduje izvajalec oz. izvajalka predmeta.

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v tretji letnik medjezikovnega posredovanja.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Končna ocena je sestavljena iz povprečja pozitivnih ocen obeh sklopov. Oceni posameznih sklopov sta:

 • Nemška družba in kultura III: pregledni izpit
 • Nemška literatura III: predpisano čtivo in pregledni izpit

Ocenjevalna lestvica: od 6 do 10 (pozitivno) oz. od 1 do 5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.

Ucitelj

Tanja Žigon