Frankofona družba, kultura in literatura III

Število kreditnih točk: 6
Število kontaktnih ur: 60
Oblika:

Nosilka

doc. dr. Sonia Vaupot

Opis predmeta

Cilji in predmetnospecifične kompetence

  • sposobnost razumevanja kompleksnosti pojma kultura in kultura francosko govorečih družb;
  • sposobnost razumevanja pluralnosti kulturnega prostora francosko govorečih družb prek spoznavanja zgodovine izbranih francosko govorečih družb;
  • sposobnost razlikovanja med družbenimi sistemi izbranih francosko govorečih družb in slovenskim družbenim sistemom;
  • sposobnost razumevanja funkcije literarnih besedil v izbranih francosko govorečih družbah;
  • sposobnost razumevanja prepletanja družbe in literature in kulture v izbranih francosko govorečih družbah;
  • sposobnost prepoznavanja in vrednotenja kanoniziranih avtorjev v zgodovini slovstva izbranih francosko govorečih družb;
  • sposobnost razlikovanja in vzporejanja različnih aspektov izbranih francosko govorečih družb, od politične ureditve, prek šolskega sistema, poglavitnih verskih skupnosti do bivalne kulture, praznikov, običajev in dejavnosti v prostem času… s slovenskim prostorom

Vsebina

Predmet vnaša sociokulturno in zgodovinsko dimenzijo, ki usmerjata pozornost na raznolikost držav, v katerih se govori francoščino in ki so poimenovane kot frankofonija. Cilj predmeta je boljše poznavanje kulturne produkcije evropskih frankofonskih držav, predvsem Švice in Belgije. Prav tako je predstavljen pregled kulturne produkcije francoskega izraza v Severni Ameriki, t.j. v francoskem delu Kanade in v Louisiani. Proučili bomo raznolikost te populacije, za katero francoski jezik ostaja osnovna sestavina identitete. Pregledali bomo tudi najpomembnejše teme, katere opredeljujejo literarno izvirnost držav severne Afrike oz. tako imenovanih "pays du Maghreb", katerih teksti so predstavniki literature, rojene v kontekstu kolonizacije in tudi francoske podsaharske in karibske kulture, ki so plod stoletij kontaktov in izmenjav med Afričani in Evropejci.

Temeljna literatura

Ammirati, C. & al., Littérature française, Presses Universitaires de France, Paris, 1998.
Duby G.,  Mandrou R.,  Sirinelli J.-F., Histoire de la civilisation française, Paris, Le Livre de Poche, 1999.

Študentje in študentke morajo prebrati najmanj 7 besedil, navedenih v predpisanem seznamu čtiva, ki ga slušateljicam in slušateljem posreduje izvajalec oz. izvajalka predmeta.

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v prvi letnik študija medjezikovnega posredovanja.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Končna pozitivna ocena je sestavljena iz povprečja pozitivnih ocen obeh sklopov. Oceni posameznih sklopov sta:

  • Frankofona družba in kultura: seminar, pregledni izpit
  • Frankofona literatura: seminar, pregledni izpit in prebrano predpisano čtivo, tj. najmanj pet besedil, navedenih v seznamu čtiva.
Ocenjevalna lestvica: od 6-10 (pozitivno) oz. 1-5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.

 

Ucitelj

Sonia Vaupot