Modul: Prevajalski seminar 2 - angleščina

Število kreditnih točk: 9
Število kontaktnih ur: 180
Oblika: s

Opis predmeta

Cilji in predmetno specifične kompetence

 • Poglobljene kompetence za prevajanje in razumevanje angleških in slovenskih besedil;
 • Visoke kulturološke in jezikovne kompetence za angleščino in slovenščino ter angleško in slovensko kulturo;
 • Visoke tehnične in poklicne kompetence iz prevajanja umetnostnih in neumetnostnih besedil;
 • Kompetence pri opisu in teoretični analizi prevajalskih procesov, ki jih lahko uporabijo v didaktične in raziskovalne namene;
 • Sposobnost popolnoma samostojnega in odgovornega dela, dela v skupini in zmožnost deontološko korektnega obnašanja, v skladu s profesionalno prakso na državnem in mednarodnem nivoju.

Vsebina

Seminarji, ki sestavljajo modul, so:

 • Podnaslavljanje II
 • Humanistična in literarna besedila II
 • Poslovna korespondenca in pogodbe
 • Tehnično prevajanje
 • Znanstveno prevajanje
 • Prevajanje poslovnih in političnih besedil v angleščino
 • Lokalizacija
 • Sinhronizacija
 • Dvojezična terminografija

Podrobnejši opisi vsebine posameznih seminarjev, ki sestavljajo modul, so podani v posebnih opisih teh seminarjev.

Temeljna literatura

Temeljna literatura za vsak seminar posebej je podana v opisih seminarjev, ki sestavljajo modul.

Metode poučevanja in učenja

Seminarji, projektno delo, individualne naloge, vodeni individualni študij, sodelovalno učenje, simulacije.

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v drugi letnik študija prevajanja.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Končna ocena modula sestoji iz povprečja treh pozitivnih ocen pri posamičnih seminarjih.
Metode ocenjevanja pri posamičnih seminarjih so podane v opisih seminarjev, ki sestavljajo modul.
Ocenjevalna lestvica: od 6-10 (pozitivno) oz. 1-5 (negativno); ocena je pozitivna, če je povprečna ocena vsaj 6.0 ali več; ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.