MODUL: Prevajalski seminar I: prevajanje iz nemščine v slovenščino (med ponujenimi vsebinami modula izbira 2 seminarjev)

Število kreditnih točk: 6
Število kontaktnih ur: 120
Oblika:

Opis predmeta

Cilji in predmetno specifične kompetence

 1. 1. Kompetence za prevajanje in razumevanje nemških in slovenskih besedil.
 2. 2. Kulturološke in jezikovne kompetence za nemščino in slovenščino ter nemško in slovensko kulturo.
 3. 3. Tehnične in poklicne kompetence iz prevajanja umetnostnih in neumetnostnih besedil.
 4. 4. Kompetence iz rabe računalniških in tehničnih pripomočkov, koristnih pri izvajanju poklica.
 5. 5. Kompetence za iskanje terminoloških virov in uporabo računalniških orodij za shranjevanje terminologije in gradnjo terminoloških baz.
 6. 6. Kompetence za redakcijo in tvorjenje besedil v skladu s specifičnimi konvencijami angleškega ali slovenskega jezika.
 7. 7. Usvajanje metodoloških temeljev za reševanje problemov, ki se pojavljajo pri prevajanju različnih tipov besedil.

Vsebina

 1. Študentje izberejo 2 seminarja iz spodnjega nabora. Seminarji, ki sestavljajo modul, so:
 2.  
 3. 1. Prevajanje v slovenščino: splošna besedila
 4. 2. Prevajanje humanističnih besedil
 5. 3. Prevajanje literarnih besedil I
 6. 4. Prevajanje pravnih besedil I
 7. 5. Prevajanje političnih besedil I
 8.  
 9. Podrobnejši opisi vsebine posameznih seminarjev, ki sestavljajo modul, so podani v posebnih opisih teh seminarjev.

Temeljna literatura

Temeljna literatura za vsak seminar posebej je podana v opisih seminarjev, ki sestavljajo modul.

Slovarji v elektronski ali natisnjeni obliki. Med njimi so obvezni:

 1. - Bajec, A. et. al., ur. (1970-1985). Slovar slovenskega knjžnega jezika I-IV. Ljubljana: DZS (dostopno tudi na spletu: http://bos.zrc-sazu.si/sskj.html).
 2. - Slovenski pravopis 1. Pravila (2001). Ljubljana: DZS, SAZU (dostopno tudi na spletu: http://bos.zrc-sazu.si/sp2001.html)
 3. - Duden. Deutsches Universalwörterbuch A - Z (1996). Mannheim; Wien; Leipzig; Zürich: Dudenverlag.
 4. - Debenjak, Doris et al. (2010). Veliki nemško-slovenski slovar. Ljubljana: DZS.
 5. - Debenjak, Doris et al. (2008). Veliki slovensko-nemški slovar. Ljubljana: DZS.
 6. - Duden. Stilwörterburch (2001). Mannheim: Dudenverlag.

Priporočljivi so tudi različni specializirani slovarji in drugi pripomočki, tezavri, slovarji sinonimov, slikovni slovarji, različne enciklopedije, terminološki slovarji, nemško-angleški, nemško-francoski, nemško-italijanski, nemško-španski dvojezični slovarji.

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

 1. Vpis v prvi letnik študija prevajanja/tolmačenja.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Končna ocena modula sestoji iz povprečja dveh pozitivnih ocen pri posamičnih seminarjih (50 % + 50 %).

Pri posamičnih seminarjih je ocena sestavljena iz:

 1. - medletnega ocenjevanja domačih nalog oz. prevodov in testov (40 % ocene);
 2. - končnega izpita (60 % ocene).