MODUL: Prevajalski seminar I med francoskim in slovenskim jezikom

Število kreditnih točk: 6
Število kontaktnih ur: 120
Oblika:

Opis predmeta

Cilji in predmetno specifične kompetence

  1. 1.         Kompetence za prevajanje in razumevanje francoskih in slovenskih besedil;
  2. 2.         Kulturološke in jezikovne kompetence za francoščino in slovenščino ter francosko in slovensko kulturo;
  3. 3.         Tehnične in poklicne kompetence iz prevajanja umetnostnih in neumetnostnih besedil;
  4. 4.         Kompetence iz rabe računalniških in tehničnih pripomočkov, koristnih pri izvajanju poklica;
  5. 5.         Kompetence za iskanje terminoloških virov in uporabo računalniških orodij za shranjevanje terminologije in gradnjo terminoloških baz;
  6. 6.         Kompetence za redakcijo in tvorjenje besedil v skladu s specifičnimi konvencijami angleškega ali slovenskega jezika;
  7. 7.         Usvajanje metodoloških temeljev za reševanje problemov, ki se pojavljajo pri prevajanju različnih tipov besedil. 

Vsebina

Seminarji, ki sestavljajo modul, so:

Podrobnejši opisi vsebine posameznih seminarjev, ki sestavljajo modul, so podani v posebnih opisih teh seminarjev.     

Temeljna literatura

Temeljna literatura za vsak seminar posebej je podana v opisih seminarjev, ki sestavljajo modul. 

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v prvi letnik študija prevajanja/tolmačenja.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Končna ocena modula sestoji iz povprečja treh pozitivnih ocen pri posamičnih seminarjih.

Končna ocena je sestavljena iz: Medletno ocenjevanje (40% končne ocene), izpit (60% končne ocene). Za pozitivno oceno je treba doseči povprečno oceno vsaj 6.0.