MODUL: Prevajalski seminar I med italijanskim in slovenskim jezikom

Število kreditnih točk: 6
Število kontaktnih ur: 120
Oblika: S

Opis predmeta

Cilji in predmetno specifične kompetence

 1. 1.  Kompetence za prevajanje in razumevanje italijanskih in slovenskih besedil;
 2. 2.  Kulturološke in jezikovne kompetence za italijanščino in slovenščino ter italijansko in slovensko kulturo;
 3. 3.  Tehnične in poklicne kompetence iz prevajanja neumetnostnih besedil;
 4. 4.  Kompetence iz rabe računalniških in tehničnih pripomočkov, koristnih pri izvajanju poklica;
 5. 5.  Kompetence za iskanje terminoloških virov in uporabo računalniških orodij za shranjevanje terminologije in gradnjo terminoloških baz;
 6. 6.  Kompetence za redakcijo in tvorjenje besedil v skladu s specifičnimi konvencijami italijanskega ali slovenskega jezika;
 7. 7.  Usvajanje metodoloških temeljev za reševanje problemov, ki se pojavljajo pri prevajanju različnih tipov besedil.

Opis vsebine

Študentje opravijo naslednja dva seminarja:

 1. 1. Prevajanje ekonomskih in pravnih besedil I
 2. 2. Prevajanje kulturno specifičnih in strokovnih besedil I

 

Podrobnejši opisi vsebine posameznih seminarjev, ki sestavljajo modul, so podani v posebnih opisih teh seminarjev.

Temeljna literatura

Temeljna literatura za vsak seminar posebej je podana v opisih seminarjev, ki sestavljajo modul.

Slovarji v elektronski ali natisnjeni obliki. Med njimi so obvezni:

 1. 1.         Bajec, A. et al., ur. 1970-1985. Slovar slovenskega knjižnega jezika I-IV. Ljubljana: DZS.
 2. 2.         Enojezični italijanski slovar; študent lahko izbira med slovarji večjih italijanskih založb: Zanichelli, Garzanti itd.
 3. 3.         Šlenc, S. 1997. Veliki italijansko-slovenski slovar. Ljubljana: DZS.
 4. 4.         Šlenc, S. 2006. Veliki slovensko-italijanski slovar. Ljubljana: DZS.

 

Priporočljivi so tudi različni specializirani slovarji in drugi pripomočki, pa tudi slovarji sinonimov, slikovni slovarji, različne enciklopedije, terminološki slovarji, italijansko-angleški, italijansko-nemški in drugi dvojezični slovarji.

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v prvi letnik študija prevajanja/tolmačenja.

Metode ocenjevanja

Končna ocena modula sestoji iz povprečja dveh pozitivnih ocen pri posamičnih seminarjih.

Pri posamičnih seminarjih je ocena sestavljena iz:

 1. - medletnega ocenjevanja domačih nalog oz. prevodov in testov (40 % ocene);
 2. - končnega izpita (60 % ocene).