Teorije prevajanja zahodnega sveta

Število kreditnih točk: 10
Število kontaktnih ur: 45
Oblika: P

Opis predmeta

Vsebina:

Študentje in študentke se seznanijo z zgodovinskimi temelji teorije prevajanja v zahodnem svetu in s temeljnimi smermi sodobne zahodne teorije prevajanja. Tako spoznajo:

 • prve spise o prevajanju v antiki (Cicero, Hieronim),
 • renesansi (Luter),
 • romantiki (Schleiermacher)
 • prvi polovici dvajsetega stoletja (Benjamin)

Seznanijo se tudi s sodobnimi trendi, in sicer:

 • s teoretičnfilozofskimi teorijami prevajanja (George Steiner, E. Pound, S. Rosenzwieg, J. Derrida),
 • sistemskimi teorijami prevajanja (I. Even-Zohar, Gideon Toury, J. Lambert, A. Chesterman),
 • funkcionalističnimi teorijami prevajanja (H. Vermeer in C. Nord),
 • kulturološkimi teorijami prevajanja (S. Bassnett, A. Lefevere),
 • kulturnim materializmom v sodobni teoriji prevajanja (L. Venuti),
 • post-kolonialnimi teorijami prevajanja (H. Trivedi, T. Niranjana, M. Tymoczko, D. Robinson),
 • feminističnimi teorijami prevajanja (S. Simon, L. Von Flotow, B. Godard),
 • sociološko obarvanimi teorijami prevajanja (Daniel Simeoni)
 • s teorijami prevajanja, ki se razvijajo v slovenskem prostoru.

Temeljna literatura:

 1. Hermans, Theo. 1999. Translation in Systems: Descriptive and System-oriented Approaches Explained. Manchester: St. Jerome Publishing.
 2. Kocijančič Pokorn, Nike. 2003. Misliti prevod: Izbrana besedila iz teorije prevajanja od Cicerona do Derridaja. Ljubljana: Študentska založba.
 3. Nord, Christiane. 1997. Translating as a Purposeful Activity: Functionalist Approaches Explained. Manchester: St. Jerome Publishing.
 4. Pokorn, Nike K. 2005. Translation into a Non-Mother Tongue: Challenging the Traditional Idioms. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
 5. Pokorn, Nike K. 2012. Post-socialist translation practices: ideological struggle in children's literature. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
 6. Robinson, Douglas. 1997. Translation and Empire: Postcolonial Theories Explained. Manchester: St. Jerome Publishing.
 7. Robinson, Douglas. 1997. Western Translation Theory: From Herodotus to Nietzsche. Manchester: St. Jerome Publishing.
 8. Simeoni, Daniel. 1998. The Pivotal Status of the Translator's Habitus. Target 10: 1,  1-39.

Von Flottow, Luise. 1997. Translation and Gender: Translating in the "Era of Feminism". Manchester: St. Jerome Publishing.