Simultano tolmačenje

Število kreditnih točk: 6
Število kontaktnih ur: 150
Oblika:

Opis predmeta