Jezikovna kompetenca jezika C

Število kreditnih točk: 3
Število kontaktnih ur: 60
Oblika: V

Nosilka

doc. dr. Sonia Vaupot

Izvajalci

asist. mag. Lars Felgner
doc. dr. Sonia Vaupot
doc. dr. Tanja Žigon

Opis predmeta

Cilji in kompetence

  • Študenti nadgradijo jezikovno znanje s posebnim poudarkom na razumevanju govora in različnih govornih situacij.
  • Izpopolnijo poznavanje temeljnih slovničnih struktur v danem jeziku.
  • Poglobljeno se seznanijo z jezikovnimi registri v različnih sporazumevalnih situacijah.
  • Razvijajo sposobnosti jezikovnega predvidevanja.

Vsebina

Študenti nadgrajujejo jezikovno znanje. Poseben poudarek velja govornim spretnostim, razumevanju govora, vrstam sporazumevalnih situacij in razumevanju njihovih diskurzivih značilnosti. Seznanijo se tudi z vlogo in pomenom jezikovnega konteksta za uspešno sporočanje in se urijo v sposobnostih jezikovnega predvidevanja.

Poleg tega študenti dopolnijo znanje temeljnih slovničnih struktur danega jezika. Spoznavajo in utrjujejo posebnosti posameznih slovničnih struktur in kategorij z analizo njihovega pojavljanja v diskurzu, tudi s kontrastivnega stališča, ter iščejo prevodne rešitve.

Temeljna literatura

Za ustrezno literaturo glej posamezne jezike na prvostopenjskem študiju.

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Pogoj za vključitev v delo je vpis v drugi letnik magistrskega študija Tolmačenja.

Metode ocenjevanja

Ustni nastop.

Ucitelj

Sonia Vaupot

Ucitelj

Lars Felgner

Ucitelj

Tanja Žigon