Predavatelji

Bartolomé Mesa-Lao

Poslovna šola v Kopenhagnu – CRITT, Danska
 
Bartolomé Mesa-Lao je raziskovalni sodelavec Centra za raziskave in
razvoj v prevajalstvu in prevajalskih tehnologijah (CRITT) na Poslovni
šoli v Kopenhagnu (Danska). Je tudi gostujoči predavatelj na Univerzi v
Barceloni (Španija) in Univerzi v Genovi (Italija). V okviru svoje
doktorske disertacije iz prevajalskih tehnologij je izvedel empirično
raziskavo vpliva računalniško podprtega prevajanja in popravljanja
strojnih prevodov na ciljna besedila. Trenutno se raziskovalno ukvarja
s prevajalskimi tehnologijami, interakcijo med prevajalcem in
računalnikom ter spremembami na področju urjenja prevajalcev, ki jih
prinaša proces globalizacije.

Martin Volk

Inštitut za računalniško jezikoslovje, Univerza v Zurichu, Švica

Martin Volk je profesor na Inštitutu za računalniško jezikoslovje
Univerze v Zurichu (Švica). Predmeti, ki jih predava, obsegajo korpusno
jezikoslovje, jezikovne tehnologije za ontologije, strojno prevajanje,
večjezične korpuse ter druge. Raziskovalno se posveča slovničnim in
skladenjskim razčlenjevalnikom, na podatkih temelječim pristopom k
obdelavi naravnih jezikov, analizi večjezičnih besedil in medjezičnemu
iskanju podatkov.

Nancy Matis

Nancy Matis SPRL, Belgija
 
Nancy Matis že več kot dvajset let deluje kot prevajalka, redaktorica
prevodov, tehnična specialistka, projektni vodja in predavateljica.
Trenutno vodi lastno prevajalsko podjetje in na treh univerzah poučuje
predmet Vodenje prevajalskih projektov. Je tudi avtorica knjige Kako
voditi prevajalske projekte in skrbnica spletne strani, posvečene tej
temi.

Špela Vintar

Oddelek za prevajalstvo, Univerza v Ljubljani, Slovenija

Špela Vintar je profesorica na Oddelku za prevajalstvo Univerze v
Ljubljani. Raziskovalno se ukvarja z upravljanjem terminologije,
prevajalskimi tehnologijami in strojnim prevajanjem. Njeni nedavni
projekti obsegajo SPOOK, večjezični prevodoslovni korpus, SIGNOR,
korpus slovenskega znakovnega jezika, in mednarodni projekt DigiLing,
ki še poteka in katerega cilj je izdelati nova e-učna gradiva za bodoče
študente digitalnega jezikoslovja.

Oliver Czulo

Oliver Czulo poučuje in raziskuje na Univerzi v Leipzigu. Diplomiral je iz
računalniškega jezikoslovja, doktoriral pa iz strojnega prevajanja. V
doktoratu je preučil možne načine avtomatske primerjave vezljivosti
angleških in nemških glagolov v vzporednih korpusih. V letih 2011 in
2012 je bil član projekta FrameNet. V okviru prevodoslovja se ukvarja
predvsem z interakcijami med slovnico in semantiko.