Uvod v študij slovenskega jezika

Število kreditnih točk: 0
Število kontaktnih ur: 45
Oblika: predavanja

Izvajalec

red. prof. dr. Vojko Gorjanc

Opis predmeta

Glej: Uvod v študij slovenskega jezika
Ucitelj

Vojko Gorjanc