Pismenost za informacijsko družbo

Število kreditnih točk: 0
Število kontaktnih ur: 45
Oblika:

Izvajalci

doc. dr. Darja Fišer
asist. dr. Damjan Popič

Opis predmeta

Glej: Uvod v študij medjezikovnega posredovanja
Ucitelj

Darja Fišer

Ucitelj

Damjan Popič