Prevajanje iz angleščine v slovenščino

Število kreditnih točk: 0
Število kontaktnih ur: 60
Oblika: seminar

Izvajalec

doc. dr. Donald Reindl

Opis predmeta

Glej: Slovensko-angleško medjezikovno posredovanje III

Ucitelj

Donald Reindl