Nemška kontrastivna slovnica

Število kreditnih točk: 0
Število kontaktnih ur: 30
Oblika:

Izvajalka

red. prof. dr. Ada Gruntar Jermol

Opis predmeta

Glej: Nemški jezik 3

Ucitelj

Ada Gruntar Jermol