Nemška kontrastivna slovnica - seminar

Število kreditnih točk: 0
Število kontaktnih ur: 30
Oblika: seminar

Izvajalka

doc. dr. Helena Kuster

Opis predmeta

Glej: Nemški jezik 3
Ucitelj

Helena Kuster