Prevajanje iz nemščine v slovenščino

Število kreditnih točk: 0
Število kontaktnih ur: 60
Oblika: vaje

Izvajalka

lekt. dr. Amalija Maček

Opis predmeta

Glej: Slovensko-nemško medjezikovno posredovanje
Ucitelj

Amalija Maček