Prevajanje iz slovenščine v nemščino

Število kreditnih točk: 0
Število kontaktnih ur: 60
Oblika: vaje

Izvajalec

lekt. Mladen Rieger

Opis predmeta

Glej: Slovensko-nemško medjezikovno posredovanje
Ucitelj

Mladen Rieger