Angleška slovnica 1

Število kreditnih točk: 0
Število kontaktnih ur: 30
Oblika: predavanja

Izvajalci

asist. dr. Martin Grad
izr. prof. dr. Neža Pisanski Peterlin

Opis predmeta

Glej: Angleški jezik I
Ucitelj

Martin Grad

Ucitelj

Neža Pisanski Peterlin