Tvorjenje besedil v francoskem jeziku 2

Število kreditnih točk: 0
Število kontaktnih ur: 30
Oblika: vaje

Izvajalka

doc. dr. Sonia Vaupot

Opis predmeta

Glej: Francoski jezik 3
Ucitelj

Sonia Vaupot