Frankofona literatura

Število kreditnih točk: 0
Število kontaktnih ur: 30
Oblika: predavanja

Izvajalka

doc. dr. Florence Gacoin Marks

Opis predmeta

Glej: Frankofona družba, kultura in literatura
Ucitelj

Florence Gacoin Marks