Prevajanje iz francoščine v slovenščino

Število kreditnih točk: 0
Število kontaktnih ur: 60
Oblika: vaje

Izvajalka

lekt. dr. Nadja Dobnik

Opis predmeta

Glej: Slovensko-francosko medjezikovno posredovanje 3
Ucitelj

Nadja Dobnik