Prevajanje iz slovenščine v francoščino

Število kreditnih točk: 0
Število kontaktnih ur: 60
Oblika: seminar

Izvajalka

doc. dr. Sonia Vaupot

Opis predmeta

Glej: Slovensko-francosko medjezikovno posredovanje 3
Ucitelj

Sonia Vaupot