Italijanska literatura 3

Število kreditnih točk: 0
Število kontaktnih ur: 30
Oblika: predavanja

Izvajalec

doc. dr. Robert Grošelj

Opis predmeta

Glej: Italijanska družba, kultura in literatura 3
Ucitelj

Robert Grošelj