Prevajanje iz slovenščine v italijanščino

Število kreditnih točk: 0
Število kontaktnih ur: 60
Oblika: vaje

Izvajalec

doc. dr. Sandro Paolucci

Opis predmeta

Glej: Slovensko-italijansko medjezikovno posredovanje 3
Ucitelj

Sandro Paolucci