Semantika

Število kreditnih točk: 3
Število kontaktnih ur: 30
Oblika: predavanja

Izvajalec

izr. prof. dr. Primož Jurko

Opis predmeta

Cilji in predmetno specifične kompetence

 1. - Uvajanje v strokovno terminologijo semantike
 2. - Ozaveščanje študentov o vlogi semantike v širšem (splošnem) pomenu in ožjem (prevajalsko specifičnem).
 3. - Spoznavanje prepletenosti in relevance semantičnih elementov v vseh jezikovnih in zunaj-jezikovnih vsebinah.

Vsebina

 1. •          Uvod in osnovna terminologija
 2. •          Pomenski odnosi (paradigmatika)
 3. •          Sintagmatski odnosi
 4. •          Analiza na pomenske sestavine
 5. •          Semantika prototipov
 6. •          Kompleksnost besednega pomena. Kontekst. Dvoumnost
 7. •          Predikat, poved, propozicija.
 8. •          Pomenski postulati. Udeleženske vloge. Medosebni pomen (govorna dejanja, zlasti ilokucija)
 9. •          Semantika, leksikologija in leksikografija. "Pojmovni" jezikovni priročniki: problem principa pomenskih odnosov in/ali semantičnih polj.

Temeljna literatura

Lyons, J. Semantics. Cambridge: University Press. (1. in 2. zvezek).
Ogden, C.K in Richards, I.A. The Meaning of Meaning. London: Routledge & Kegan Paul.
Palmer, F.R. Semantics. Cambridge: University Press
Saeed, J. Semantics.Oxford: Blackwell Publishers.

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v prvi letnik študija prevajanja.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Končni izpit po zaključenih predavanjih

Ucitelj

Primož Jurko