Angleška fonetika

Število kreditnih točk: 0
Število kontaktnih ur: 30
Oblika:

Izvajalka

doc. dr. Nataša Hirci

Opis predmeta

Glej: Angleški jezik I
Ucitelj

Nataša Hirci